ZAHVALA


POGREBNA ZAHVALA je žalno besedilo, s katerim se svojim najdražjim, ki so nas zapustili, zahvalimo in  tako počastimo njihov zemeljski obstoj v vsej svoji veličini.


Ločimo dva tipa načinov objave POGREBNIH ZAHVAL:

- lokalni časopis
-radijska postaja


V Ekipi Govorko Vam po dogovoru  lahko sestavimo oba tipa, tako za časopis, kot tudi za radio. 

Po dogovoru lahko poskrbimo tudi za objavo obeh tipov pogrebnih zahval.Več informacij dobite na:
EKIPA GOVORKO, T: 040 435 094, E: info.spekter@gmail.com